با سلام

خیریه ثنا در نظر دارد تا با افزایش تعداد مردمی اعضای هیات امنای موسسه خدماتی بهتر و بیشتر به فقرا و نیازمند هم استانی ارائه دهد؛ لذا بدین صورت از تمامی علاقمندان، جوانان، خیران و… که در هر زمینه شغلی و مهارتی دعوت بعمل می آید.

شرح وظایف هيأت امنا خیریه ثنا:

1- تصويب آيين نامه هاي داخلي

2- تصويب سازمان اداري و تشكيلات مؤسسه

3- بررسي و تصويب بودجه مؤسسه

4- تصويب ترازنامه و حساب هاي مؤسسه

5- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن

6- تعيين حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه

7- ارائه طرح و نظر افراد جهت بهبود کار فرهنگی موسسه

8- و….

اعضای محترم هیات امنا میتواند به تمامی اسناد و مدارک موسسه دسترسی داشته باشند؛ اعضای محترم میتواند بصورت اختیاری فیش ده هزارتومانی خیریه را خریداری کنند و در کار خیر و نیکو سهیم شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 09183452006 (آقای فتاحی) تماس حاصل فرمایید.