این فراخوان  تا اطلاع ثانوی فعال می باشد.

شامگاه یکشنبه ،درحالیکه خانه های هموطنان کردزبانمان در غرب کشور از غریو کودکان مملو شده و برخی از این کودکان دلگرم به آینده، تکالیف مدرسه اشان را برای فردا روزی که هرگز نرسید مشق می کردند ، به یکباره زمین لرزیدن گرفت و بیرحمانه شهر و روستاهای زیادی را در سکوتی مرگبار فرو برد ،دیگر نه خبری از هیاهوی کودکانه به گوش رسید و نه فردایی برای مدرسه و تکلیف و بازی باقی ماند.

زمین لرزه ای ۷ریشتری خانه های زیادی را درشهرها و روستاهای استان کرمانشاه به تلی از خاک مبدل کرد و بیش از ۵۰۰ هموطن مظلوم کردزبان را در دل خاک مدفون کرد. دلهای زیادی شکست و همه ایران را در غم واندوهی عمیق فرو برد.

اوضاع در شهرها و روستاهای زلزله زده بسیار بحرانی گزارش شده است ،خانواده های زیادی عزیرانشان را از دست داده اند و بسیاری هم چشم براه در زیر آوار ماندگان باقی مانده اند.

حجم خرابی ها بالاست ، مردم زخم خورده و رنجور از این مصیبت بزرگ چشمانشان به دستان با سخاوت شماست .

اما بنا به بازدید تعدادی از اعضا محترم هیات امنا ، مدیربت و اعضای هیات مدیره خیریه ثنا از محل زلزله تصمیم بر این شد که کمک های نقدی جمع آوری بشود به جهت بازسازی و ساخت خانه های زلزله زدگان چونکه دولت به تنهایی نمی تواند به ساخت کامل منازل ویران شده بپردازد لذا همه مردم و بویژه خیرین درخواست میشود وارد عمل شوند.

تمامی وجه جمع آوری شده مستقیما به صاحبان خانه های زلزله زده واریز می شود.

می خواهیم با کمک به عزیزان مصیبت زده هموطن اعلام کنیم که درست است که دوریم اما با قلب و جانمان در کنارتان هستیم و باقی خواهیم ماند.

کمک آنلاین