این مادر 35 ساله که بر اثر تصادف دچار مشکل نخاعی شده بود و سالیان سال بود که بعلت شرایط نامناسب مالی قادر به خرید ویلچر نبود که به کمک خیرین و هیات امنا و هیات مدیره خیریه ثنا طی مدت یک هفته توانستیم یک عدد ویلچر برای این مادر عزیز تهیه کنیم.