با سلام

با کمک و همکاری خیرین ، مردم نیکوکار ، اعضای محترم هیات امنا خیریه و با همکاری چند سازمان مردمی توانستیم تعداد 40 سبد غذایی بین نیازمندان و افراد تحت پوشش خیریه ثنا فراهم نماییم.

از تمامی عزیزان و خیرین بزگوار کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

امیدوارم دوستان و همران عزیز در ادامه نیز به ما در جهت پوشش دادن تعداد خانوارهای بیشتری کمک و یاری نمایند.