با سلام

این مادر تا حالا 3بار تومور مغزی عمل کرده که بعلت این تومور دچار بیماری زنان و قند شده است که بعلت قند زیاد چشم هایش در حال کور شدن است. این مادر دارای 2 فرزند دختر است که شوهرش نیز بعلت بیماری اعصاب و روان خانه نشین است، مستاجر هستند و بشدت از لحاظ معیشتی دچار مشکل می باشد. این مادر مجبور است ماهانه به تهران برای معاینه و نوار مغز و… سفر کنید که ماهانه دارو مصرف میکند که چند ماه است به علت عدم توانایی مالی قادر به معاینه و خرید دارو نمیباشد. هزینه ماهانه خرید دارو و معاینه یک میلیون میباشد. کمک کنیم مشکل این مادر حل شود.

کمک آنلاین